خانه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

آوار و زلزله در خواب نشانه چیست تعبیر خواب زلزله

در این مطلب از مجله اینترنتی هات فاز درباره تعبیر خواب زلزله از نظر معبران مختلف مطلبی برایتان آماده کرده ایم. آوار و زلزله در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب زلزله تعبیر خواب به روایت امام صادق (ع) تعبیر خواب زلزله و حنف و فرو رفتن زمین، دچار شدن به …

بیشتر بخوانید »

روسری سر کردن در خواب چه معنایی دارد تعبیر خواب روسری

در این مطلب از مجله اینترنتی هات فاز درباره تعبیر خواب روسری از نظر معبران مختلف مطلبی برایتان آماده کرده ایم. روسری سر کردن در خواب چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب روسری دیدن روسری در خواب اشاره به زنی دوست داشتنی و متعهد برای رسیدن به هدف دارد. روسری در …

بیشتر بخوانید »

قبول شدن در دانشگاه در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب دانشگاه

در این مطلب از مجله اینترنتی هات فاز درباره تعبیر خواب دانشگاه از نظر معبران مختلف مطلبی برایتان آماده کرده ایم. قبول شدن در دانشگاه در خواب به معنای…. تعبیر خواب دانشگاه دیدن دانشگاه از نظر آنلی بیتون اگر خواب ببینید از دانشگاهی دیدن می کنید ، دلالت بر آن …

بیشتر بخوانید »

دیدن زن محجبه در خواب از دیدگاه امام صادق ع تعبیر خواب حجاب

در این مطلب از مجله اینترنتی هات فاز درباره تعبیر خواب حجاب از نظر معبران مختلف مطلبی برایتان آماده کرده ایم. تعبیر خواب حجاب تعبیر خواب حجاب یکی از خواب هایی که دارای تعبیر خیر و خوب میباشد دیدن زن و یا دختر باحجاب است تقریبا اکثر معبران در این …

بیشتر بخوانید »

به دنبال چیزی بودن در خواب نشانه چیست تعبیر خواب دنبال چیزی گشتن

در این مطلب از مجله اینترنتی هات فاز درباره تعبیر خواب دنبال چیزی گشتن از نظر معبران مختلف مطلبی برایتان آماده کرده ایم. تعبیر خواب دنبال چیزی گشتن تعبیر خواب جستجو کردن شخصی یا چیزی این خواب از شما می خواهد تا برای آرامش روانی خود ارزش بیشتری قائل شده …

بیشتر بخوانید »

دروغ گفتن به دیگران در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب دروغ گفتن

در این مطلب از هات فاز درباره تعبیر خواب دروغ گفتن از نظر معبران مختلف مطلبی برایتان آماده کرده ایم. به نظر شما دروغ گفتن در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب دروغ گفتن دروغ از بدترین معایب، زشت ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد است و بالطبع از …

بیشتر بخوانید »

دیدن خروس سیاه در خواب نشانه چیست تعبیر خواب خروس

در این مطلب از هات فاز درباره تعبیر خواب خروس از نظر معبران مختلف مطلبی برایتان آماده کرده ایم. به نظر شما دیدن خروس سیاه در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب خروس کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن خروس در خوابتان نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. …

بیشتر بخوانید »

دیدن انگشتان دست و پا در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب انگشت

در این مطلب از هات فاز درباره تعبیر خواب انگشت از نظر معبران مختلف مطلبی برایتان آماده کرده ایم. به نظر شما دیدن انگشت پا در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب انگشت انگشتان دست: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پنج انگشت دست راست، نمازهای پنج گانه، و پنج انگشت دست …

بیشتر بخوانید »

دیدن مجسمه حیوانات در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب مجسمه

در این مطلب از هات فاز درباره تعبیر خواب مجسمه از نظر معبران مختلف مطلبی برایتان آماده کرده ایم. به نظر شما دیدن مجسمه در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب مجسمه مجسمه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .از نظر معبران هر چیزی عزیزی در …

بیشتر بخوانید »

دیدن ناف بچه در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب ناف

در این مطلب از هات فاز درباره تعبیر خواب ناف از نظر معبران مختلف مطلبی برایتان آماده کرده ایم. به نظر شما دیدن ناف در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب ناف تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی • ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم …

بیشتر بخوانید »